Nghiệp vụ trong công tác giám sát hệ thống kỹ thuật

Việc giám sát đảm bảo chất lượng hệ thống kỹ thuật với mục đính chính là hạn chế tối đa những sai sót trong thiết kế, thi công lắp đặt, làm tăng hiệu quả kinh tế khi khi đầu tư xây dựng và khai thác công trình. 

Yêu cầu chung trong công tác giám sát hệ thống kỹ thuật

    Việc giám sát đảm bảo chất lượng hệ thống kỹ thuật với mục đính chính là hạn chế tối đa những sai sót trong thiết kế, thi công lắp đặt, làm tăng hiệu quả kinh tế khi khi đầu tư xây dựng và khai thác công trình. Ngoài ra, hệ thống kỹ thuật còn góp phần tăng năng suất lao động, đảm bảo yêu cầu công nghệ và đảm bảo sức khoẻ cho con người.  

 

    Hiện nay, các hệ thống kỹ thuật trong rất phức tạp, đa dạng và không ngừng được hiện đại hoá, đòi hỏi người thực hiện công tác giám sát chất lượng phải có trình độ nghiệp vụ giám sát, trình độ chuyên môn kỹ thuật nhất định về lĩnh vực chuyên ngành thuộc hệ thống kỹ thuật cần giám sát nên việc giám sát chất lượng hệ thống kỹ thuật của Chủ đầu tư thường được thuê khoán cho các tổ chức TVGS chuyên ngành.

     Nhiệm vụ giám sát đảm bảo chất lượng của Chủ đầu được qui định cụ thể tại Điều 21 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ký ngày 16 tháng 12 năm 2004. Chủ đầu tư có thể thuê TVGS thực hiện toàn bộ hay một phần nhiệm vụ giám sát của Chủ đầu tư. Nhiệm vụ của Đơn vị tư vấn giám sát thi công cần được qui định cụ thể trong hợp đồng kinh tế ký kết giữa Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn giám sát. Tư vấn giám sát là người được Chủ đầu tư thuê theo dõi và chịu trách nhiệm về chất lượng nên phần nhiệm vụ giám sát chất lượng của Chủ đầu tư thuê theo hợp đồng cũng là nhiệm vụ của TVGS. Công tác giám sát chất lượng cần được thực hiện cụ thể trong từng công việc, từng giai đoạn thi công lắp đặt hệ thống kỹ thuật.


Theo qui định hiện hành, nhiệm vụ của Tư vấn giám sát là:


1.    Giám sát đảm bảo chất lượng kỹ thuật;
2.    Giám sát đảm bảo tiến độ thi công đề ra của Chủ đầu tư;
3.    Giám sát và quản lý khối lượng vật tư, khối lượng thi công lắp đặt;
4.    Giám sát đảm bảo việc thực hiện nội qui, điều kiện an toàn lao động;
5.    Giám sát đảm bảo vệ sinh và bảo vệ môi trường

 

Công tác giám sát thi công hệ thống kỹ thuật trong công trình có tính đặc thù riêng như: 


1.    Các tiêu chuẩn thiết kế, thi công các hệ thống kỹ thuật hiện nay của Việt Nam phần lớn chưa đồng bộ, thậm chí có hệ thống còn chưa có tiêu chuẩn riêng của Viêt Nam mà hoàn toàn phải sử dụng tiêu chuẩn của nước ngoài. Các tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng ở Việt Nam tuy là những tiêu chuẩn của các nước có nền khoa học kỹ thuật phát triển hơn ở nước ta, nhưng do điều kiện kinh tế, xã hội và thói quen sử dụng khác nhau nên mức độ yêu cầu kỹ thuật của mỗi nước cũng có sự khác biệt nhất định, việc áp dụng các tiêu chuẩn của các nước khác nhau cho mỗi hệ thống kỹ thuật trong cùng một công trình cụ thể có khi làm cản trở việc thực hiện theo tiêu chuẩn được áp dụng trong thiết kế của hệ thống nào đó trong công trình. Ngoài ra, các tiêu chuẩn này áp dụng vào điều kiện nước ta nhiều khi không hoàn toàn phù hợp. Sự không phù hợp này cũng tạo nên những khó khăn nhất định trong việc thoả mãn tiêu chuẩn áp dụng trong hồ sơ thiết kế khi thi công và gây khó khăn khi thực hiện công tác giám sát đảm bảo chất lượng.  


2.    Tiến độ thi công, phương pháp thi công lắp đặt hệ thống, thời điểm khởi công hạng mục bị phụ thuộc hoàn toàn vàơ tiến độ, chất lượng thi công phần vỏ công trình (Phần xây thô của nhà thầu chính) và sự phối hợp thi công giữa các nhà thầu khác nhau cùng tác nghiệp trên hiện trường (các nhà thầu phụ). Sự phụ thuộc này có tính quyết định tới khả năng hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo tiến độ thi công của nhà thầu lắp đặt, của Tư vấn giám sát và hiện hữu trong tất cả các giai đoạn thi công lắp đặt hệ thống kỹ thuật .


3.    Chất lượng hệ thống kỹ thuật không những phụ thuộc vào chất lượng, công nghệ chế tạo, xuất sứ và thời gian sản xuất vật tư, thiết bị lắp đặt vào hệ thống, chất lượng gia công phụ kiện, lắp đặt trực tiếp trên công trường mà còn phụ thuộc rất lớn vào công tác tổ chức thực hiện thử nghiệm, nghiệm thu đưa vào sử dụng như: Qui trình, phương pháp, điều kiện và khoảng thời gian thử không tải, có tải đơn động, liên động hệ thống. Qui trình, khoảng thời gian chạy thử kiểm tra, hiệu chỉnh trước khi đưa vào khai thác, sử dụng. Ngoài ra, chất lượng hệ thống còn phụ thuộc vào phương pháp chuyển giao, đào tạo công nhân quản lý, vận hành và qui trình chuyển giao giữa nhà thầu thi công, nhà thầu cung cấp thiết bị và Chủ đầu tư, đơn vị sử dụng trực tiếp.

 

4.    Việc đảm bảo khối lượng vật tư, thiết bị không chỉ đơn thuần là số lượng, chủng loại vật tư, thiết bị mà còn là giá trị sản phẩm được thể hiện bằng nguồn gốc, suất sứ vật tư, thiết bị, tính năng kỹ thuật của chúng và cả thời gian xuất xưởng, sự đồng bộ các chi tiết và địa điểm khi tổ hợp thiết bị. 


5.    Một số thiết bị, máy móc nhập ngoại thường chỉ được nhập đơn chiếc cho một công trình cụ thể và sau khi lắp đặt phải được đại diện của chính hãng cung ứng, sản xuất trực tiếp vận hành, hiệu chỉnh nên thường bị phụ thuộc về thời gian hoàn thành thi công hệ thống. 


6.    Khi thử nghiệm, nghiêm thu đưa vào sử dụng một số hệ thống kỹ thuật đặc thù, đòi hỏi độ an toàn cao như hệ thống phòng cháy chữa cháy, thang máy, hệ thống cấp khí đốt … còn cần sự chứng kiến, kiểm tra và cho phép sử dụng của cơ quan chức năng quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2015-06-15 17:40:175257
Bình luận của bạn:
  • Liên quan
Nghiệp vụ thiết kế xây dựngNghiệp vụ hành chính trong hoạt động xây dựngNghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trìnhNghiệp vụ An toàn trong gia công cốp pha

Bản quyền © 2005 Viện Quản Lý Đào Tạo & Dạy Nghề ESC
Địa chỉ: Số 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.
Điện thoại : +84(4) 36419720 - Fax: +84(4).36419719 - Email: info@escvn.org